Tuyển Việt Nam mơ World Cup 2026: Bầu Đức đã mở lời, đợi VFF phất cờ

Tuyển Việt Nam mơ World Cup 2026: Bầu Đức đã mở lời, đợi VFF phất cờ

1. Với việc FIFA tăng số đội từ 32 lên 48 đội dự World Cup 2026, trong đó châu Âu tổng cộng có 8,5 s