Những cầu thủ phủi xuất sắc người Hải Dương

Tỉnh Hải Dương không có đội bóng đá chuyên nghiệp nhưng nổi tiếng là nơi sản sinh ra những tài năng bóng đá phong trào. Dưới đây là một số gương mặt phủi tiêu biểu người Hải Dương thời điểm này.