Đỗ Hùng Dũng bị kiểm tra doping

Đỗ Hùng Dũng bị kiểm tra doping

Đỗ Hùng Dũng cho thấy nền tảng thể lực sung mãn với những gì đã thể hiện trong 120 phút trận đấu gặp